Erika Overink (gebiedscoordinator gemeente Eindhoven)

Mijn naam is Erika Overink. Ik werk aan en voor onze stad als gebiedscoördinator van de gemeente Eindhoven. In het bijzonder voor de buurt waarin u woont: Mensfort, RapenlandZuid, Generalenbuurt en Oude Gracht oost en west. Samen met u als bewoners en andere betrokkenen, wil ik bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van uw buurt. (Mijn achtergrond komt daarbij goed van pas: vanuit o.a. het Sociaal Domein)

Aanspreekpunt
Als gebiedscoördinator ben ik namens de gemeente het eerste aanspreekpunt voor uw buurt. Voor zowel de bewoners(organisaties) en ondernemers als ook de Politie, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen, etc. Het gaat dan om onderwerpen die voor meerdere bewoners van belang zijn. Welke kansen liggen er volgens u? En hoe kunt u daar zelf aan bijdragen? Ik help u graag op weg.
U kunt me bellen op 040-238 5029 of mailen naar e.overink@eindhoven.nl

Oren en ogen
Ik ben namens de gemeente “de oren en de ogen in uw buurt” en geef uw en andere signalen aan de juiste mensen door. Dit kan gaan over verkeerssituaties, het groen, sociale problemen, ontmoeting, veiligheid, (jeugd)overlast, etc. Ik denk graag mee over bijvoorbeeld de bewonersparticipatie bij projecten, buurtpreventie, het opzetten van een overlegstructuur of een project als “Zorgzame Buurt”. Het stimuleren, enthousiasmeren en waarderen van mooie projecten die vanuit uw buurt tot stand komen, zie ik als één van mijn taken.

Meldingen openbare ruimte
Heeft u een melding met betrekking tot de openbare ruimte, zoals over zwerfafval, losliggende stoeptegels of kapotte bankjes en afvalbakken? Dan kunt u dit het beste op de volgende manier doorgeven aan de gemeente:

  • Gebruik de BuitenBeter-app (als u een smartphone heeft)
  • Ga naar onze website Eindhoven.nl/buitenbeter
  • Bel 14040 (algemene nummer gemeente)