Bestuur, werkgroepen en commissiecontactpersonen

Bestuur (contact)
Voorzitter: Olaf van der Harst
Secretaris: Ingrid de Heus
Penningmeester: Bjørn Seerden
Bestuurslid: Rob Vroomen
Bestuurslid: vacature

Buurtpreventie (contact)
Jos van den Eijnden
Gijs Prins

Groencommissie (contact)
Christianne Bezembinder