Een nieuwe buurtvereniging

U leest het goed! Nadat eind 2018 de buurtvereniging “Oude Gracht West” is opgeheven, is in 2019 hard gewerkt aan een nieuwe buurtvereniging voor de hele Oude Gracht West, met als herkenbare en pakkende naam:
Buurtvereniging Oude Gracht West
Een nieuw team van momenteel 3 vrijwilligers laat de buurtvereniging een nieuwe start maken.

Wat willen we bereiken met deze vereniging?

De samenleving wordt veel individualistischer. Iedereen is druk, maar we worden ook veel vaker op elkaar aangewezen. We willen allemaal wonen in een schone, veilige, en vooral leuke buurt. Naar onze mening kan dat alleen maar samen, dus laten we het samen leuk, schoon en veilig maken en houden. Door ons te verenigen kunnen we gemakkelijker aanspraak maken op vergunningen en subsidies en zijn we betere gesprekspartners voor overheden, zoals gemeente en politie. Deze organisaties juichen het alleen maar toe als we zelf in actie komen en daar zijn geld en andere hulpmiddelen voor beschikbaar.

Als buurtvereniging ondersteunen we graag initiatieven uit de buurt. We kunnen helpen door subsidie of vergunningen aan te vragen en door u de juiste weg op te sturen bij het opzetten van activiteiten. Wilt u dus iets organiseren of regelen? Laat het ons weten. Dan kunnen we samen kijken hoe we kunnen helpen bij het realiseren van uw plannen voor onze buurt.

Ook willen we de buurt graag regelmatig informeren. Naast dit soort nieuwsbrieven gebruiken we hiervoor onze website en andere sociale kanalen. We zijn momenteel al actief op Facebook en Nextdoor; zie onderaan dit bericht de adressen hiervoor. Heeft u zelf een nieuwtje? Meld het dan via het contact formulier.