Lidmaatschap

Een vereniging zonder leden is geen vereniging. Word dus lid voor maar € 7,50 per jaar per huishouden. Als lid kunt u meebeslissen over de koers van de vereniging en de activiteiten en krijgt u soms leuke kortingen.

Met het geld van onze leden kunnen we nog meer doen en bereiken, u steunt dus de buurt met een financiële bijdrage.

Als lid wordt u ook uitgenodigd op de algemene- en jaarvergaderingen. Daar kunt u meestemmen over de ideeën en koers van de vereniging. Per lidmaatschap krijgt u 1 stem per stemming.

Opzeggen van het lidmaatschap kan altijd vóór 31 december van het huidige jaar. Het lidmaatschap eindigt dan ook op 31 december. Per 1 januari worden lidmaatschappen automatisch voor een heel jaar verlengd. Het volledige lidmaatschapsgeld voor het lopende jaar wordt direct bij het aanmelden geïnd, en daarna op 5 januari van ieder kalender jaar via automatische incasso. Bij beëindiging van het lidmaatschap vind geen restitutie plaats voor het geheel of een gedeelte van het lidmaatschapsgeld.

Leden kunnen zich beschikbaar stellen voor een functie in het bestuur. Voor een vrijwilligerspositie is geen lidmaatschap vereist.

U dient een inwoner te zijn van de Oude Gracht West om lid te kunnen worden en blijven. Dat kunt u hier controleren.

U kunt zich hieronder inschrijven om direct lid te worden.