Oude Gracht Hartveilig

De Oude Gracht is Hartveilig!
Er hangen nu 3 AED’s in de wijk, waarvan 2 dankzij alle gulle donateurs. Hartelijk dank hiervoor!
Met deze 3 AED’s zijn we 98% dekkend voor wat betreft de 6-minuten zone voor de hele Oude Gracht (dus Oost en West samen).

De AED’s hangen op: Thomaslaan 43 (Thomaskerk), Faunuslaan 19 (Petraschool), en Cassandraplein 54 (BENU Apotheek).

Wilt u een (herhalings)cursus reanimatie, of bent u burgerhulpverlener in de Oude Gracht en nog niet bekend bij Gerdie Persoons?
Neem dan a.u.b. contact op via oudegracht@eindhovenhartveilig.nl.
Dit om misverstanden bij het gebruik van onze AED’s te voorkomen.

Kijk voor meer informatie op www.eindhovenhartveilig.nl